Karneval u Valjevu II

Valjevci i Keglevich devojke udahnuli su ovom petku posebnu energiju. Hvala poznatim licima, koja su, prateći karneval, došla sa nama u Cafe Hemingvej.